PBL: energietransitie gaat ook om kwaliteit leefomgeving

01-07-2019

Om de energietransitie succesvol te laten zijn, moet niet alleen de nationale opgave naar een duurzame energievoorziening gerealiseerd worden, maar dient deze overgang ook een betekenisvolle plek te krijgen in de dagelijkse leefomgeving van mensen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport ‘Wind-op-land: lessen en ervaringen’. Deze dubbele opgave geldt voor alle overheidslagen in Nederland. Gemeenschappen moeten zelf een ‘eigen verhaal’ kunnen ontwikkelen over de plaats die duurzame energie in de gemeente of regio kan innemen. Dat vraagt om een betere procesaansturing dan alleen via projecten, omdat de weging met betrokkenen besproken moet worden.  

Meer informatie vind je hier.