Plan van aanpak landschapsplan in Noord-Holland

11-02-2019

Gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft op 5 februari 2019 een plan van aanpak vastgesteld voor een landschapsplan. Hiermee wil de provincie de Stelling van Amsterdam versterken en de leefbaarheid en bereikbaarheid versterken van het gebied tussen A8 en A9. In het eerste kwartaal van 2019 wordt via aanbesteding een landschapsarchitectenbureau ingehuurd. De betrokkenheid van bewoners en belangengroepen moet een belangrijk onderdeel vormen van deze aanbesteding. Het provinciebestuur maakt het landschapsplan samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Uitgeest. Ook de gemeente Heemskerk en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken bij het project, evenals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie vind je hier.