Provincie en gemeenten in Friesland botsen over zonneparken

02-09-2020

Gemeenten in Friesland voelen zich overvallen door de plannen van de provincie Fryslân om beperkingen op te leggen aan de realisatie van grootschalige zonneparken. De provincie is bezig met een wijziging in de Verordening Romte (Ruimte). Daarin neemt zij een Zonneladder op die aangeeft in welke prioriteitsvolgorde op welke locaties zonneparken kunnen komen. Dat is volgens de provincie nodig, omdat met de verordening te weinig mogelijkheden bestaan om zonneparken op ongewenste locaties te voorkomen.

Zo worden plannen om een zonnepark op een landbouwperceel te bouwen voorlopig niet in behandeling genomen. De achttien Friese gemeenten vrezen dat de beperkingen voor aanleg op gespannen voet kunnen staan met het halen van de klimaatdoelen en zijn vooral teleurgesteld over het proces en de wijze van communiceren van de provincies. Daarbij wijzen zij op het principe van gelijkwaardigheid in de Regionale Energie Strategieën (RES), waaraan zowel gemeenten als provincie deelnemen.