Relatie biodiversiteit en schaal van het landschap

14-10-2019

In het Nationale Landschap Winterswijk heeft de Stichting Staring Advies de relatie tussen kleinschaligheid en biodiversiteit onderzocht. De biodiversiteit is hierbij opgehangen aan de dichtheid aan soorten broedvogels. Uit het onderzoek bleek dat het aantal broedvogelterritoria in de kleinschalige landschappen veel groter was dan in grootschalige landschappen. De verschillen worden daarnaast be├»nvloed door het type perceelscheiding en de betreffende vogelsoort.  Het onderzoek betrof een opdracht van de Stichting WCL Winterswijk.

Meer informatie vind je hier.