Rijksadviseurs lanceren Panorama Nederland

12-12-2018

Met de lancering van Panorama Nederland heeft het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland gegeven. Bij de lancering op 6 december benadrukte het College dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de harde grenzen in de landbouw waar we tegen aanlopen. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl. In de regio komen ze samen en worden ze concreet. De Rijksadviseurs pleiten daarom voor samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten en voor het combineren van deze opgaven om zo meer rendement te halen uit maatschappelijke investeringen. Met behulp van Panorama Nederland kan het gesprek hierover worden gevoerd. Panorama Nederland is echt een fysiek panorama met een doorsnede van acht meter, dat het komende jaar op verschillende plekken in Nederland is te bekijken. Vanaf januari staat het panorama opgesteld in het stadhuis van Den Haag en is het gratis toegankelijk.

Meer info lees je hier.