Ruimte voor Levende Rivieren

28-11-2019

Zes natuurorganisaties hebben het Plan Ruimte voor Levende Rivieren gelanceerd. Met het plan willen zij de rivieren natuurlijker inrichten met nevengeulen en periodiek overstromende uiterwaarden. Het plan is uitgewerkt met andere partijen, waaronder de binnenvaart, klei-, zand- en grindwinning, recreatie en landbouw. Ruimte voor Levende Rivieren gaat verder dan Ruimte voor de Rivier, dat was gericht op bescherming tegen hoogwater. Door verruiming van rivieren is de afgelopen 25 jaar 12.000 hectare extra natuur gecreëerd. Het nieuwe plan creëert nog meer ruimte langs de rivieren door natuurontwikkeling op een slimme manier te combineren met onder meer landbouw, natuur, delfstoffenwinning en woningbouw.

Meer info vind je hier.