Samenwerkingsafspraken NOVI

09-03-2021

Op woensdag 3 maart ondertekenden de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het rijk de samenwerkingsafspraken bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Hiermee moeten grote opgaven, zoals de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de energietransitie, opgepakt worden.

Met de ondertekening van de samenwerkingsafspraken onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de omgevingsvisie en spreken ze af deze gezamenlijk uit te voeren. Er is afgesproken wat wordt verstaan onder regie en gelijkwaardig partnerschap. Verder is de afspraak gemaakt dat alle overheden vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van instrumenten en financiƫle arrangementen. Ook zullen de overheden elkaar rechtstreeks aanspreken op prestaties, het nakomen van afspraken en de spelregels uit de samenwerkingsafspraken.