Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw

17-09-2018

Minister Schouten van LNV heeft 8 september jl. haar landbouwvisie gepresenteerd. Daarin ligt een grote nadruk op de omslag naar kringlooplandbouw. Op die manier moet de belasting op milieu en grondstoffen drastisch verminderd worden. Hoe een dergelijk omslag uit zal vallen voor natuur en landschap moet nog blijken. Schouten, die zich bij de presentatie liet ontvallen dat landschap haar net zo na aan het hart ligt als landbouw, ziet de landbouwvisie als een uitgestoken hand om met maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan en afspraken te maken hoe gewenste resultaten bereikt moeten worden. De afspraken moeten in het voorjaar van 2019 zijn vastgelegd.

Meer info leest u hier.