Startnotitie programma Landschap Friesland

29-01-2021

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben een startnotitie gemaakt voor een programma Landschap. Na een expertmeeting met onder andere rijksbouwmeester Floris Alkemade zullen Provinciale Staten beslissen over de verdere aanpak van het programma Landschap.

De startnotitie bestaat uit 4 alternatieven voor het opstellen van een programma Landschap. Elk alternatief heeft een eigen ambitieniveau en beschrijft de rol van de provincie Fryslân en andere partijen als het gaat om het thema landschap. Gedeputeerde Staten stellen voor om te kiezen voor het alternatief Panorama Fryslân.

De startnotitie Landschap is een uitwerking van de Omgevingsvisie 'De romte diele'. Uitgangspunten daarbij zijn dat Friese landschapstypen en hun ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijven en dat landschap bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen altijd een onderwerp is bij het afwegen van belangen.

Startnotitie Landschap voor behoud Friese landschap - Nieuws - Actueel - Home - Provincie Fryslan