Toekenningen instandhoudingssubsidies rijksmonumenten 2019

05-09-2019

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft €87 miljoen toegekend aan subsidies voor de instandhouding van 2384 rijksmonumenten. Hiervan is € 10,7 miljoen verleend voor groene monumenten, € 0,3 voor archeologische monumenten en € 75,9 miljoen voor gebouwde monumenten. Op de website van de RCE staat een overzicht per provincie van alle gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten die in 2019 instandhoudingssubsidie toegezegd hebben gekregen, inclusief de subsidiebedragen.