Vraag naar diensten natuur en landschap groter dan aanbod

18-02-2021

Natuur en landschap leveren veelal ongemerkt goederen en diensten aan de maatschappij en economie, zoals kustbescherming door de duinen, bestuiving van voedselgewassen door insecten en de levering van schoon drinkwater door het bodemecosysteem. Het welzijn en de welvaart van de mens is gebaat bij de goederen en diensten die ecosystemen leveren. In de geactualiseerde Graadmeter Natuurlijk Kapitaal van de Universiteit van Wageningen wordt vastgesteld dat het aanbod van deze ecosysteemdiensten niet voorziet in de totale vraag. Voor de meerderheid van deze diensten nam de vraag ernaar in de afgelopen 20 jaar sneller toe dan het aanbod.