Partners

De oprichting van het Landschapsobservatorium is een initiatief van LandschappenNL in samenwerking met diverse andere partijen. Het landschapsobservatorium en deze website zijn nog volop in ontwikkeling, zodat nieuwe partners zich voortdurend kunnen aansluiten.
 

Europese netwerken

In internationaal opzicht sluit het Nederlandse Landschapsobservatorium aan bij twee netwerken die verbonden zijn aan de Europese Landschapsconventie. CIVILSCAPE is het samenwerkingsverband van maatschappelijke landschapsorganisaties in Europa en UNISCAPE is het Europese netwerk van instituten die onderzoek doen naar landschap. Deze netwerken rondom landschapsbeheer en -ontwikkeling zetten zich ook in voor de uitvoering van het European Landscape Convention. Verder zoekt het Nederlandse Landschapsobservatorium aansluiting bij vergelijkbare observatoria in andere Europese landen.
 

Partners 

Prof. Ir. E.A.J. (Eric) Luiten
Voorzitter Stichting Landschapstriënnale

Prof. dr. ir. M. (Theo) Spek 
Rijksuniversiteit Groningen Hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap RUG

Prof. Dr. J. (Hans) Renes 
Bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land Vrije Universiteit Amsterdam en docent Historische Geografie en Erfgoed Universiteit Utrecht

Ir. B. (Berno) Strootman
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving