Provincies

Landschapsbeleid bij provincies

Het ruimtelijk beleid van provincies is opgenomen in structuurvisies, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit ruimtelijk beleid heeft een directe relatie met de kwaliteit van de landschappen. In het verleden werd dit beleid vastgelegd in streekplannen.

Groningen        - Friesland     - Drenthe             - Overijssel

- Gelderland       - Utrecht        - Flevoland           - Noord-Holland

- Zuid-Holland     - Zeeland       - Noord-Brabant    -Limburg


Daarnaast hebben provincies specifiek op landschap gericht beleid ontwikkeld, waaronder ook eigen subsidieregelingen voor de financiële ondersteuning van het beheer van landschap en hun elementen.

Klik hier voor meer informatie. 
 

Portaal Natuur en Landschap

Provinciale beleidsinformatie over natuur en landschap (met betrekking tot subsidie regeling natuur en landschap, SNL) wordt hier verzameld. Dit portaal is van en voor provincies en hun samenwerkingspartners. Op het portaal worden beleids-, kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samengebracht. Het portaal wordt continu uitgebreid en geactualiseerd.

 

Het Inter Provinciaal Overleg

Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf provincies en behartigt hun gezamenlijke belangen in 'Den Haag' en 'Brussel'. Het IPO is op allerlei terreinen actief zoals landelijk gebied, milieu en ruimtelijke ordening, die een directe relatie met het landschap hebben. Klik hier voor de website van IPO. 
 

Ga direct naar:

>> Europa 
>> Rijksoverheid
>> Gemeenten en waterschappen