Achtergrond veldwaarnemingen

Landschap in Nederland

Algemene informatie over het Nederlandse cultuurlandschap is te vinden op de site LandschapinNederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Met cultuurlandschap wordt hier het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw. Informatie is beschikbaar over de verschillende disciplines die over landschap gaan zoals: historische geografie, landschapsarchitectuur en ecologie.
 

Compendium voor de Leefomgeving

Veel landschapsinformatie (feiten en cijfers) is te vinden in het Compendium voor de leefomgeving. Naast een beschrijving van de landschapstypen wordt tevens ingegaan op verschillende vormen van kwaliteit van landschap (belevingskwaliteit, natuurlijke kwaliteit en gebruikskwaliteit).
 

Leestekens van het landschap

Op de website Leestekens van het landschap staan meer dan 320 landschapselementen kort beschreven. Aangegeven is in welk landschap ze voorkomen, welke functie ze hebben of hadden en wat hun ouderdom is. De website is een initiatief van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met LandschappenNL, met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De website is gebaseerd op het gelijknamige boek van Landschapsbeheer Nederland.
 

Geologie van Nederland

Naturalis beheert een website over de Geologie van Nederland. Hierop is veel informatie over het natuurlijke ontstaan van landschappen te vinden en de aardkundige vormen (geomorfologie) die nog altijd zichtbaar zijn. Dit aardkundig erfgoed vormt de basis van alle landschappen.
 

Ga direct naar:

>> Meten en monitoren
          - Balans van de leefomgeving
          - Kernkwaliteiten Nationale Landschappen
          - Erfgoedmonitor 
 
>> Meten en monitoren
          - Modellen en methodieken
          - Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

>> Nederland in kaart