Wetgeving

Wetten

Landschap is niet alleen in beleidsstukken van het Rijk opgenomen, maar ook in een aantal wetten. Zo zijn in de grondwet voorschriften aangegeven die rekening moeten houden met de bescherming van het landschapsschoon. De Wet natuurbescherming en de Omgevingswet zijn voor landschap belangrijke wetten, waarbij de eerste zal opgaan in de tweede. 


Grondwet

Landschap is onder het kopje vrijheid van meningsuiting opgenomen in de grondwet en biedt de mogelijkheid om een verbod te stellen met het oog op de bescherming van het Landschapsschoon.
Meer informatie: Grondwet (2006) 

 

Natuurbeschermingswet

De belangrijkste wetten die de natuur momenteel beschermen zijn de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. Het kabinet heeft deze wetten samengevoegd tot 1 wet: de Wet natuurbescherming. Deze zal op haar beurt weer opgaan in de omgevingswet. Meer informatie: Wet natuurbescherming

 

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. De hoofdtekst van de wet is in 2015 vastgesteld. Hierin is landschap opgenomen als onderdeel van de fysieke leefomgeving. Als definitie wordt de formulering van de Europese Landschapsconventie gevolgd. Landschap is in deze wet nauw verbonden aan erfgoed. Samen met deze hoofdwet vormen aanvullingswetten en algemene maatregelen van bestuur samen een nieuw omgevingsstelsel. Dit is nog in ontwikkeling en naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking. Meer informatie: Omgevingswet
 

Ga direct naar: 

>> Landschapsbeleid van de Rijksoverheid
>> Vigerend en actueel beleid