Waarnemingen bij overheden

De staat van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door het beleid dat overheden hiervoor formuleren. Met waarnemingen in het beleid geven we een indruk van het actuele beleid en hoe dat in het recente verleden er uit zag. We maken onderscheid in landschapsbeleid in Europa, het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.
 

Europa

In Europa kennen we twee grootheden waar beleid wordt ontwikkeld. De Europese Unie en de Raad van Europa.
Lees verder.
 

Rijksoverheid

Het Rijk heeft tot voor kort specifiek beleid voor landschap geformuleerd en uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft het Rijk het landschapsbeleid afgebouwd en overgedragen aan de provincies. Nog altijd is er rijksbeleid van andere sectoren dat van grote invloed is op het landschap. Lees verder
 

Ga direct naar: 

>> Landschapsbeleid van de Rijksoverheid
>> Vigerend en actueel beleid 
>> Wetgeving  
 

Provincies

Na het afbouwen van het rijksbeleid voor landschap is de rol van de provincie belangrijker geworden. Door deze decentralisatie ligt de voornaamste verantwoordelijkheid voor landschap bij de provincies. Lees verder.
 

Gemeenten en waterschappen 

De gemeenten vormen de overheidslaag die het dichtst bij de burgers staan en zijn eerstverantwoordelijke voor de directe leefomgeving. Daarmee zijn zij een onmisbare schakel tussen de burgers en het landschap. Bij waterschappen is de betekenis van landschap in het beleid toegenomen nu zij zich naast veiligheid steeds meer richten op kwaliteit.
Lees verder.