Waarnemingen in het veld

​Waarnemingen in het veld

Waarnemingen in het veld vormen een verzameling van informatie die een indruk geef van de huidige staat van de landschappen in Nederland. Op basis van objectieve bronnen met inzichtelijke methodieken is te zien wat de dominante ontwikkelingen in deze landschappen zijn welke veranderingen die te weeg brengen. Daarbij is onderscheid gemaakt in algemene informatie (achtergrond veldwaarnemingen), meetmethoden met cijfers (meten en monitoren) en specifiek kaartmateriaal (Nederland in kaart).
 

Ga direct naar:

>> Achtergrond veldwaarnemingen
>> Meten en monitoren
          - Balans van de leefomgeving
          - Kernkwaliteiten Nationale Landschappen
          - Erfgoedmonitor 
 
>> Meten en monitoren
          - Modellen en methodieken
          - Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

>> Nederland in kaart